‘ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ’: ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರ: ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡುವುದೇ ಈ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯ.
ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಜಾಗರಣ ಪ್ರಕಾಶನ
#74, ರಂಗರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಶಂಕರಪುರಂ
ಬೆಂಗಳೂರು -560004

phone: 080-26610081

Vishwa Samvada Kendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? Enter the value below *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Burney Apology: Victory of pursuing lawful path

Fri Feb 18 , 2011
Apology by Aziz Burney – victory of pursuing lawful path Vinay Joshi, Vivek February 13, 2011. After the terrorist attack on Mumbai on November 26, 2008, Urdu mass media and Muslim society in general started venomous propaganda against Hindutvawadi organizations and Indian Security Forces. The daily Rojnama Rashtriya Sahara is […]