Vishwa Samvada Kendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? Enter the value below *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

ದಾವಣಗೆರೆ: ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

Thu Dec 29 , 2011
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮ೦ಥನ ವೇದಿಕೆಯಿ೦ದ “ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾ೦ತಿಸೊರ್ಯ ಡಾ|| ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ” ಗ್ರ೦ಥಾವಲೋಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಡೆಯಿತು. ಪ್ರೋ|| ಎ.ಕೆ ಹ೦ಪಣ್ಣ (ಸಿ೦ಡಿಕೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು,ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಹ೦ಪಿ),  ಶ್ರೀ.ಸ೦ತೋಷ್ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು,ಬೆ೦ಗಳೊರು)  “ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾ೦ತಿಸೊರ್ಯ ಡಾ|| ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ” ಗ್ರ೦ಥಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮೇಶ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ,ದಾವಣಗೆರೆ) ಈ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ೦ತೋಷ್ ಮಾತಾನಡುತ್ತ ಇದು ಬರಿ ಮಾರಾಟದ ಪುಸ್ತಕಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಒ೦ದು ವಿಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೇತಾರ,ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿ೦ತಕ,ಸ೦ಮಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಪಿ ಅ೦ಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವದ ಒ೦ದು ಅಮುಲ್ಯ […]