Ram Madhav, Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh of RSS clarifies the statement of Mohan Bhagwat June 20-06-2012