Chennai November 3, 2012: RSS Sarsanghachalak Mohan Bhagawat inaugurated the 3 day top RSS national annual meet Akhil Bharatiya Karyakarini Mandal Baitak (ABKM) one of the highest body for policy formulation and decision making, at Shiva Shankar Baba Ashram, Kelambakkam near Chennai.

DETAILS:

RSS 3 day top meet ABKM begins at Chennai, Resolution likely on Border Infiltration