ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಸರಬ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ! By Du Gu Lakshman, Senior Journalist

  • ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಇದು!ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಸರಬ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು. ಇದು ಪಾಕ್ ಶೈಲಿಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಇರಬಹುದು!ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಕೈದಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರಬ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್‌ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸಹವರ್ತಿ ಕೈದಿಗಳೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟ್ ಲಖಪತ್ ಜೈಲಿನ ೬ ಕೈದಿಗಳು

Vishwa Samvada Kendra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you Human? Enter the value below *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Ram Madhav writes: 'Chinese Machinations - India's Response'

Mon May 6 , 2013
By Ram Madhav, RSS Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh The Chinese had come in, pitched their tents for almost three weeks well inside the Indian territory – initially it was said that they had come in some 10 KMs inside and later announced that it was 19 KMs – and […]