Nirmalananda Swamiji with Mohan Bhagwat offerering tributes to Guruji Golwalkar Samadhi at Nagpur June-6-2013

Sri Sri SNirmalanandanath Swamiji with Mohan Bhagwat offerering tributes to Guruji Golwalkar Samadhi at  Reshimbhag Nagpur June-6-2013