Haridwar: RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat attended Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishat’s (ABVP) Full-time workers national meet on November 19, 2014 held atParamartha Niketan near Rushikesh, Haridwar in Uttarakhand.

Mohan Bhagwat at ABVP fulltimers meet at Haridwar Nov 19-2014

Mohan Bhagwat at ABVP fulltimers meet at Haridwar Nov 19-2014