ವಿಭಿನ್ನ ಆಚಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದುಗಳೇ,ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಮೂಡಬೇಕು.ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು.ಆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಸಹ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ವರ್ಗದ ಸಮಾರೋಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ […]

Mysuru Karnataka December 24: Mrudula Sinha, Governor of Goa inaugurated the 10th National Conference of Akhil Bharatiya Ithihas Sankalan Yojana, an RSS inspired organisation in the field of Historical Research , at Manasagangotri of Mysuru. RSS Sarakaryavah Suresh Bhaiyyaji Joshi delivered the key note address. Vajubhai Vala, Governor of Karnataka was […]

Bengaluru December 23, 2015: Rashtriya Swayamsevak Sangh to organise Akhil Bharatiya Shrung Ghosh (Brass Band) Shibir SWARANJALI from January 7 to 10, 2016 at Reva University Campus, Yelahanka Bengaluru. RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat to address the valedictory ceremony on January 10, 2016 at evening 4.00pm. On Thursday January 07, 2016 […]