Nagpur/Bengaluru March 15, 2015: RSS reshuffled its Karnataka state units team of office bearers with minor changes. The new changes in the team was announced at the concluding fay of Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha ABPS at Nagpur on Sunday evening.

Sangh-Shiksha-Varg-2011-Karnatak-71

 New Changes are mentioned in BLUE in RSS Karnataka Dakshin Pranth: 

  1. Dr Vaman Shenoy                                       Pranth Sah Sanghachalak
  2. Sri Sudhir                                                       Pranth Pracharak
  3. Shri Guruprasad                                          Sah Pranth Pracharak
  4. Shri V Nagaraj                                              Kshetreeya Sanghachalak
  5. Shri TS Venkatesh                                      Kshetriya Sampark Pramukh
  6. Shri Kaccham Ramesh                              Kshetriya Bouddhik Pramukh
  7. Shri HS Govind                                            Kshetriya Sah Bouddhik Pramukh
  8. Shri Dr K.Prabhakara Bhat                     Kshetriya Karyakarini Sadasya

NO CHANGES IN RESPONSIBILITY IN KARNATAKA UTTAR PRANTH.