Dehradun April 7: RSS Akhil Bharatiya Karyakarinini Sadasya Madhubhai Kulakarni addressed a seminar on ‘Role of Women in Social Harmony’ at Dehradun of Uttarakhand on April 7, 2015. The event was organised by Samarasata Manch, Uttarakhand Unit.

Madhubhai Kulakarni addressing the gathering

Madhubhai Kulakarni addressing the gathering

News 2

Samajik Samarasata - Dehradun