Nagamangala Taluk, Mandya District, Karnataka September 21, 2015: RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat today visited reputed Sri Adichunchanagiri Matha and met Poojya Sri Sri Nirmalanandanatha Swamiji there.

Poojya Nirmalanandanatha Swamiji with RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat

Poojya Nirmalanandanatha Swamiji with RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat

Later, RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat addressed the gathering of Ganeshotsav Celerations at Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences.

RSS Sarasanghachalak was accompanied by RSS Akhil Bharatiya Sah Bouddhik Pramukh Mukunda CR, RSS Kshetreeya Sanghachalak V Nagaraj, RSS Kshetreeya Pracharak Shyamkumar and RSS Pranth Pracharak Sudhir.

Mohan Bhagwat was welcomed by Swamiji and other authorities of the Adichunchanagiri Institute.

IMG-20150921-WA0009 IMG-20150921-WA0010

Poojya Nirmalanandanatha Swamiji with RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat, V Nagaraj, Shyamkumar

Poojya Nirmalanandanatha Swamiji with RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat, V Nagaraj, Shyamkumar

IMG_1141 IMG_1142 IMG_1143