November 22: Vishwa Hindu Parishat organised Shraddhanjali Sabha for VHP Veteran Ashok Singhal at Kuvempu Kalakshetra Bengaluru on November 25, 2015 at 6pm.

English

Kannada