Kanyakumari September 18, 2106: RSS Sarsanghchalak Mohan Bhagwat released ‘Vaibhava Sri’ (Hindi) & “Paramananda Madhavam” (Tamil) at Kanyakumari in the Akhil Bharatiya Baitak of Seva Pramukhs and Seva Bharati functionaries on Sunday.

mohanji-kk1

1. A Hindi book ‘Vaibhava Sri’ about Self-help groups and received by Sundaralakshman.

2. A Tamizh book “Paramananda Madhavam” received by Govindaraj, SAKSHAM State President (Dakshin Tamilnadu) in Kanyakumari, Tami lnadu.

mohanji-kk