ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೯, ೨೦೧೭: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ :