ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಹಸರಕಾರ್ಯವಾಹರಾದ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಕೋವಿಡ್19 ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

 

ಹೊಸ ದಿಗಂತ ಪತ್ರಿಕೆ