ವಿಶ್ವ ಸಂವಾದ ಕೇಂದ್ರವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದಾಗಿತಿದೆ.

ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡದೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಗಾಯಕಿಯ ಹಾಡು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.

#ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ_ವಿಶೇಷ #ಕನ್ನಡದನೆನಪು #ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ_ಲಿಂಕ್_ಒತ್ತಿ ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ . ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹರಿದು ಬರಲಿ.