RSS Sarsanghchalak Dr Mohan Bhagwat met Pu. Ganapathi Sachidananada Swamy ji, and Pu Jagadguru Sri Shivarathri Deshikendra Mahaswamiji of Suttur Mutt today in Mysuru.

Sah Sarkaryavah C R Mukunda, Karnataka Dakshina Pranth Sanghachalak Ma Venkataram were also present.

Dr. Mohan Bhagwat met Ganapati Sachidanand Swamiji today at Mysuru 

Dr Mohan Bhagwat met Pu Suttur Sri at Mysuru