Categories

ಡಾ.ಆರೂಢ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮತಾಂತರ ನಿಷೇದ ರದ್ದತಿ ಬೇಡ ! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೂಢ ಶ್ರೀ ಆಕ್ರೋಶ । ಡಾ.ಆರೂಢ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮತಾಂತರ ನಿಷೇದ ರದ್ದತಿ ಬೇಡ ! ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೂಢ ಶ್ರೀ ಆಕ್ರೋಶ । ಡಾ.ಆರೂಢ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೂ...
Read More