ಇಂದೋರ್, 28ಅ 2017 : ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿಯು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಲಿ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದುಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೇರಿತ ಪರಿವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಡಲ ಬೈಠಕ್...
Continue Reading »