Nagaur, Rajasthan March 11, 2016: RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat  along with RSS Sarakaryavah Suresh Bhaiyyaji Joshi inaugurated the 3-Day Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS) at Sharada Balniketan Vidyamandir at...
Continue Reading »