Nagpur March 9:  Sri V Nagaraj  was relected unanimously as the Kshetreeya Sanghachalak (President) of Dakshin Madhya Kshetra, comprising Karnataka, Andhra and Telangana states. This is his second term as Kshetreeya Sanghachalak. On March 13, 2015 V Nagaraj was first unanimously elected as Kshetreeya Sanghachalak of RSS for Karnataka, Andhra Pradesh & Telangana […]