12th Nov, Hubballi: ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ‘ಮಾತೃ ಮಂದಿರ’ದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಮೇಳ ಮಾತೃ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.. Savayava krushi Parivar an...
Continue Reading »