ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ. ನರೇಂದ್ರಮೋದಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಟಲಿದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಸುಮಾರು ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಜಿತ ಭೇಟಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ಒಂದು ಘಂಟೆಗೂ ಮೀರಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಅವರು ಪೋಪ್ ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು […]