VSK Karnataka Congratulates the winners of President’s Certificate of Honour and Maharshi Badrayan Vyas Samman Award.   Presidential Award of Certificate of Honour was introduced in the year 1958 to honour the scholors of Sanskrit, Arabic and Persian languages. It was extended to cover Pali/Prakrit, Classical Odiya, Classical Kannada, Classical […]

ಡಾ. ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ “ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ” ಪ್ರಕಟ ಭಾರತಸರಕಾರದ ಮಾನವಸಂಸಾಧನ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುರಸ್ಕಾರವು(Presidential Award)” ಶ್ರೀಯುತ ಡಾ. ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ೫ ಲಕ್ಷ […]