18 April 2018, Nagpur: On the auspicious Akshaya Tritiya day today, Rashtra Sevika Samiti’s new website sevikasamiti.org was launched by Va. Pramukh Sanchalika, Ma.V.ShantaKumari at their Kendra karyalaya, Devi Ahalya Mandir, Nagpur. Pramukh Karyavahika, Ma.Sita Gayatri performed Ganesh puja. Purva Pramukh Sanchalika, Ma.Pramila Medhe, Akhil Bharatiya Sahkaryavahika, Ma.Chitra Joshi, KendraKaryalaya […]