Rashtriya Swayamsevak Sangh- VISHWA VIBHAG “Keshava Krupa’, Shankarapuram, Bangalore – 560 004 www.samvada.org (Shravan Poornima, Jaya Samvatsar Date : August 10, 2014) Raksha Bandhan Greetings-2014 Namaskar Dear Swayamsevak Brothers, Saprem Pranams, Warm greetings to you and your family on the sacred occasion of Raksha Bandhan. Kindly accept enclosed herewith a Rakhi – which is a […]