Mantralaya, August 31 : Akhil Bharatiya Samanvay  Baithak of the Rashtriya Swayamsevak Sangh began today at Raghavendra Math, Mantralyam (Andhra Pradesh) on the coast of river Tungbhadra with blessings and address of revered Swami Subudendra Teertha ji. Sarsanghachalak Mohan ji Bhagwat, Sri Subudhendra teertha swamiji of Raghavendraswamy mutt, Mantralaya, Sarkaryavah […]