Header Ad

Categories

ಶಿಕ್ಷಣ

ಮೋಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ,ಭೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ । ಡಾ. ಆರತಿ ವಿ. ಬಿಆರ್ಥಿಕತೆ

ಮೋಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ,ಭೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ । ಡಾ. ಆರತಿ ವಿ. ಬಿ

ಮೋಹ, ಸ್ವಾರ್ಥ,ಭೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ । ಡಾ. ಆರತಿ ವಿ. ಬಿ   ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಉಡುಪಿ  ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಗಳ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ...
ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ | ಪ್ರೊ.ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪಶಿಕ್ಷಣ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ | ಪ್ರೊ.ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ | ಪ್ರೊ.ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ     ನೀತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ  ಈ...
ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರ NEP | ಪ್ರೊ. ಮೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ಶಿಕ್ಷಣ

ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರ NEP | ಪ್ರೊ. ಮೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್

ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರ NEP | ಪ್ರೊ. ಮೀನಾ ಚಂದಾವರ್ಕರ್
ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡುವ UCCಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಶ್ಯಕ । ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್​.ಚೈತ್ರಆರ್ಥಿಕತೆ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡುವ UCCಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಶ್ಯಕ । ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್​.ಚೈತ್ರ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ನೀಡುವ UCCಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅವಶ್ಯಕ । ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್​.ಚೈತ್ರ   ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾನ ನಾಗರೀಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ.ಇದೀಗ ಸದ್ಯ...
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ | ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ | ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ | ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ | ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ | ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ | ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ