Header Ad

Categories

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಯತ್ತ ಆದಿತ್ಯ L1 | ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಯತ್ತ ಆದಿತ್ಯ L1 | ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?

ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಯತ್ತ ಆದಿತ್ಯ L1 | ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ?     ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮೆಯ  ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು  ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ...
ಸೂರ್ಯಯಾನ ; ಆದಿತ್ಯ-L1 | ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ಆನಂದ್ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಸೂರ್ಯಯಾನ ; ಆದಿತ್ಯ-L1 | ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ಆನಂದ್

ಸೂರ್ಯಯಾನ ; ಆದಿತ್ಯ-L1 | ಹೀಗಿರಲಿದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ಆನಂದ್
ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳುಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವ ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಆದಿತ್ಯ L1 । ಬಿ. ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು   ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ  ಇಡೀ...
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3D ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ | ಮಧುಸೂದನ್ | ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3D ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ | ಮಧುಸೂದನ್ | ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3D ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ | ಮಧುಸೂದನ್ | ಮಂಜುನಾಥ ರಾವ್
ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾರತ | ಅವಿಸ್ಮರಣಿಯ ಯಾತ್ರೆ | ಆನಂದ್ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾರತ | ಅವಿಸ್ಮರಣಿಯ ಯಾತ್ರೆ | ಆನಂದ್

ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ಭಾರತ | ಅವಿಸ್ಮರಣಿಯ ಯಾತ್ರೆ | ಆನಂದ್