Categories

ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ

ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ । ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ

ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ । ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ

ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜಕೀಯ । ಬೈಂದೂರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ
Read More
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಶಾಸಕರು, ಬೈಂದೂರು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಶಾಸಕರು, ಬೈಂದೂರು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ । ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳೆ, ಶಾಸಕರು, ಬೈಂದೂರು
Read More