Categories

ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು । ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್ಮಾಧ್ಯಮ

ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು । ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್

ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು । ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್
ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿಯಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಾರಿ । ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ । ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳಮಾಧ್ಯಮ

ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿಯಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಾರಿ । ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ । ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ

ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಅಭಿಯಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಾರಿ । ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ । ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆಮಾಧ್ಯಮ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ
ರಾಮನಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ । #ವಾರದ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳು । ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಶಿಕ್ಮಾಧ್ಯಮ

ರಾಮನಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ । #ವಾರದ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳು । ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಶಿಕ್

ರಾಮನಿಗೆ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ । #ವಾರದ ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿಗಳು । ಸೌಜನ್ಯ ಕೌಶಿಕ್
ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ । ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಆದಹಾಗೆ…. । ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆಮಾಧ್ಯಮ

ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ । ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಆದಹಾಗೆ…. । ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ

ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ । ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಆದಹಾಗೆ.... । ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ