Categories

। ಡಾ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ

ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ? ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶ । ಡಾ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ

ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ? ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶ । ಡಾ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ

ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತ ಕರ್ಣನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯ ? ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಸನ್ನಿವೇಶ । ಡಾ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ   ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಭೇಟೆಗೆ...
Read More