Categories

ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ

ಬದುಕ ರೂಪಿಸಿದವರ ನೆನಪು । ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ

ಬದುಕ ರೂಪಿಸಿದವರ ನೆನಪು । ಡಾ. ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕಿ ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದವರಲ್ಲ. ಆದರೂ “ಅರ್ಥ” ಅವರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ...
Read More