Categories

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಮಾಂಸವೂ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗಿಲ್ಲ | ಹೆಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಮಾಂಸವೂ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗಿಲ್ಲ | ಹೆಚ್.ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಗಳು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭೀಫ್...
Read More