Categories

Auto

ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆಟೋಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ

ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆಟೋಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ

ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಆಟೋಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ   ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರದ  ಹಲವು  ನೀತಿಗಳು  ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಿದೆ.  ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ...
Read More