Categories

census act

2015ರ ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿ | ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? | ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ

2015ರ ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿ | ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? | ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ

2015ರ ಜಾತಿವಾರು ಜನಗಣತಿ | ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? | ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಂಬರ್ಗಿ   1948 ರ ಸೆನ್ಸಸ್‍ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ...
Read More