Categories

Free bies

ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ | Public Opinion

ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ | Public Opinion

ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ | Public Opinion
Read More
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನದ ಸರ್ಕಾರ । ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿ ಶಾಪ । Public Opinion

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನದ ಸರ್ಕಾರ । ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿ ಶಾಪ । Public Opinion

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನದ ಸರ್ಕಾರ । ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಹಿಡಿ ಶಾಪ । Public Opinion
Read More
ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೇನ್ ತಿಂತಾರೆ …..? ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು । Public opinion

ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೇನ್ ತಿಂತಾರೆ …..? ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು । Public opinion

ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗೇನ್ ತಿಂತಾರೆ .....? ಸಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತರು । Public opinion
Read More
ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ । Public opinion

ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ । Public opinion

ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ । Public opinion
Read More
ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಲೂಟಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ।ರಘುನಾಥ್ ಜಾದವ್।Public opinion

ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಲೂಟಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ।ರಘುನಾಥ್ ಜಾದವ್।Public opinion

ಬಿಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಲೂಟಿಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ।ರಘುನಾಥ್ ಜಾದವ್।Public opinion
Read More
ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಡ್‌ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು | ಅವೀಕ್ಷಿತ್ | ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್

ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಡ್‌ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು | ಅವೀಕ್ಷಿತ್ | ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್

ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಲೋಡ್‌ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು | ಅವೀಕ್ಷಿತ್ | ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್   ಸುಳ್ಳು ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ  ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ...
Read More