Categories

Politics

2024ರ ಚುನಾವಣೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ V/S ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು | Public opinion

2024ರ ಚುನಾವಣೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ V/S ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು | Public opinion

2024ರ ಚುನಾವಣೆ,ಅಭಿವೃದ್ಧಿ V/S ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು | Public opinion
Read More
ಬಿಟ್ಟಿಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ।ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಭಾಗ್ಯ । ಜಯಪ್ರಸನ್ನ । ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್

ಬಿಟ್ಟಿಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ।ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಭಾಗ್ಯ । ಜಯಪ್ರಸನ್ನ । ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್

ಬಿಟ್ಟಿಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ।ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಭಾಗ್ಯ । ಜಯಪ್ರಸನ್ನ । ಪ್ರತಿಮಾ ನವೀನ್   ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ  ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ  ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ...
Read More
ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ । ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ । ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮಠದ ಉದ್ದೇಶ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೇ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ । ಶ್ರೀ ಡಾ॥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ   ಶಂತನುಗುಪ್ತ ಅವರ ಅಜಯ್ ಟು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್  ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ...
Read More