Categories

Puneeth Kerehalli

ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ । ಮಗನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಸಾಥ್

ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ । ಮಗನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಸಾಥ್

ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ । ಮಗನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪನ ಸಾಥ್
Read More
Puneeth kerehalli | ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗವೇ ಸೂಕ್ತ । ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ

Puneeth kerehalli | ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗವೇ ಸೂಕ್ತ । ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ

Puneeth kerehalli | ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಮಾರ್ಗವಲ್ಲ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾರ್ಗವೇ ಸೂಕ್ತ । ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ
Read More
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ C.T. ರವಿ । #HitlerSarkara

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ C.T. ರವಿ । #HitlerSarkara

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ, ಸಿಡಿದೆದ್ದ C.T. ರವಿ । #HitlerSarkara
Read More
ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! |ಕಿರಣ್ ಆರಾಧ್ಯ |ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! |ಕಿರಣ್ ಆರಾಧ್ಯ |ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹಿಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್! |ಕಿರಣ್ ಆರಾಧ್ಯ |ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ
Read More
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ | ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸ್

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ | ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸ್

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ | ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಪೊಲೀಸ್
Read More
ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ಧ್ವಂಸ ? । ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪ । ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ಧ್ವಂಸ ? । ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪ । ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಮತಾಂಧ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ಧ್ವಂಸ ? । ನಾಗರಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿರೂಪ । ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ   ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕೂಗಳತೆ...
Read More