Categories

Srikanth. B

ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ । ಶ್ರೀಕಾಂತ್ . ಬಿ

ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ । ಶ್ರೀಕಾಂತ್ . ಬಿ

ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ । ಶ್ರೀಕಾಂತ್ . ಬಿ   ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 1336.  1310 ರಿಂದ 1336...
Read More