Categories

Veersavarkar

ಕರಿ ನೀರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವೀರ । ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಯಕರಾದ ಸಾವರ್ಕರ್ । ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ

ಕರಿ ನೀರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವೀರ । ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಯಕರಾದ ಸಾವರ್ಕರ್ । ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ

ಕರಿ ನೀರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವೀರ । ದಲಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಾಯಕರಾದ ಸಾವರ್ಕರ್ । ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ
Read More
ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಭಾರತವೇ ಚೂರು ಚೂರಾಗುತಿತ್ತು | ಅಡ್ಡಂಡ ಸಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ

ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಭಾರತವೇ ಚೂರು ಚೂರಾಗುತಿತ್ತು | ಅಡ್ಡಂಡ ಸಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ

ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರದಿದ್ದರೆ ಭಾರತವೇ ಚೂರು ಚೂರಾಗುತಿತ್ತು | ಅಡ್ಡಂಡ ಸಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ   ಅಡ್ಡಂಡ ಸಿ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ನವರು ಬರೆದಿರುವ "ಕರಿನೀರ ವೀರ "ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ...
Read More