Categories

ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕನಸು | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕನಸು | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದ ಕನಸು | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  US ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ...
Read More
ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? | ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್   ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ವಿಚಾರವೇ  ?? ನಮ್ಮ  ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆಗಳು 50 %  ಹಿಂದಿನದನ್ನ...
Read More