Header Ad

Categories

Dr.H. S Prema

ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ   ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬಾರದು  ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ....
Read More
ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema |

ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema |

ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema | ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೂ  ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ...
Read More