Categories

Dr.H. S Prema

ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರ |ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರ |ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರ |ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ
Read More
ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮ ।ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮ ।ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮ ।ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ
Read More
ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ

ಕಾಯಿಲೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸನಾತನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ । ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇಮಾ   ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬಾರದು  ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ....
Read More
ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema |

ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema |

ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು | ಆಹಾರ ಮರ್ಮ | Dr. H. S. Prema | ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೂ  ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ...
Read More