Header Ad

Categories

Cauvery protest

ತಾನು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಟ್ಟೋಕು ಬಿಡದೆ ಮೊಂಡುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು । ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾವ್

ತಾನು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಟ್ಟೋಕು ಬಿಡದೆ ಮೊಂಡುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು । ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾವ್

ತಾನು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟದೆ, ಕಟ್ಟೋಕು ಬಿಡದೆ ಮೊಂಡುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ತಮಿಳುನಾಡು । ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾವ್     ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ  ಬರಗಾಲವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ....
Read More
I.N.D.I ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋರಣೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಬರಿದು

I.N.D.I ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋರಣೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಬರಿದು

I.N.D.I ಮೈತ್ರಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋರಣೆಗೆ ಕಾವೇರಿ ಬರಿದು
Read More
ಮೇಕೆದಾಟು ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೇ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು । ಡಾ. ಬಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

ಮೇಕೆದಾಟು ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೇ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು । ಡಾ. ಬಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ

ಮೇಕೆದಾಟು ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೇ ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು । ಡಾ. ಬಿ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ   ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ...
Read More
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ,ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ । ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅರೆನಗ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ,ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ । ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅರೆನಗ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ,ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ । ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅರೆನಗ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ   ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೇ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಾಲ್ಗುಣವೋ ಎಂಬಂತೆ ಬರಗಾಲವೂ ವಕ್ಕರಿಸಿದೆ.  ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಡ್ಯಾಂಗಳಲ್ಲಿ...
Read More